Mindre justeringar/ändringar i ett scheman görs under en revideringsperiod efter ett schemasläpp. Information/datum för aktuell revideringsperiod skickas ut i samband med schemasläppet till kursansvarig lärare.

Efter revideringsperioden räknas schemat som lagt och efter detta görs enbart ändringar vid oförutsedda händelser.

Om du behöver göra ändringar använder du dig av ändringsmallen som du hittar här nedan. Efter revideringsperioden behöver du i mallen ange orsak till ändringen.

Ändringsmallen

 

Ändra bokningsinformation i ett schema

Du kan själv lägga till eller ändra information till studenterna i inforutan i ett schema, t.ex momentbeskrivning, läsanvisningar eller annan info som studenterna behöver ta del av.

Obs! Det är enbart den lärare som står på passet som kan ändra i inforutan.

Så här gör du:
Manual för tillägg/ändring av information i schemat