Datum för schemaönskemål

För att studenten ska ha tillgång till sitt schema senast 4 veckor innan kursstart behöver vi på schemafunktionen ha ditt underlag senast det datum som anges för respektive termin.

Sista inlämningsdag för schemaunderlag HT-20

Läsperiod 2/Kursperiod 3 och 4 HT-20 v.45-02 (NMT) v.46-02 (HUV)   

 senast: 2020-08-30 (v.35)

Sista inlämningsdag för schemaunderlag VT-21

Läsperiod 3/Kursperiod 5 och 6 VT-21 v.03-11 (NMT) v.03-12 (HUV)   

 senast: 2020-10-30 (v.44)

Läsperiod 4/Kursperiod 7 och 8  VT-21 v.12-22 (NMT) v.13-22 (HUV)   

 senast: 2020-12-30 (v.53)

 

Publicering av schema på webb

HT Läsperiod 1/Kursperiod 1 och 2: mitten av juni

HT Läsperiod 2/Kursperiod 3 och 4: slutet av september

VT Läsperiod 3/Kursperiod 5 och 6: mitten av december

VT Läsperiod 4/Kursperiod 7 och 8: mitten av februari

 

Schemafria onsdagar

Sista onsdagen i månaden under läsåret 2020-2021 ska vara schemafri efter kl.15 enligt tidigare rektorsbeslut. Eventuell dispens söks av prefekt hos dekan och en kopia på beslutet ska skickas in till schemafunktionen.

Hösttermin -20

Vecka 40: 30 sept
Vecka 44: 28 okt
Vecka 48: 25 nov
Vecka 51: 16 dec 

Vårtermin -21

Vecka 4: 27 jan
Vecka 8: 24 feb
Vecka 13: 31 mars
Vecka 17: 28 april
Vecka 21: 26 maj