Tryckt material (i tryckt eller digital form)

Kopieringsreglerna för högskolor och universitet regleras av Högskoleavtalet som har förhandlats fram mellan upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och som gäller både för lärare och studenter.

Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Grunden i kopieringsreglerna är 15/15-regeln.

  1. Du får från en och samma analoga eller digitala källa kopiera och dela högst 15 % av ett verk, men dessa 15 % får inte överstiga 15 sidor. Detta gäller per student och kalenderhalvår.
  2. Obligatorisk kurslitteratur får inte kopieras alls annat än om den totala delen av förlagan som ska läsas inte överstiger 15 sidor eller 15 % av verket. Du får dock kopiera enstaka avsnitt att använda i ditt föreläsningsmaterial eller i en examinationsuppgift.

Reglerna är de samma oavsett hur du delar ut materialet. D.v.s. det är ingen skillnad på om du kopierar och delar ut på papper, om du lägger in en digital kopia i lärplattformen, mejlar ut ett digitalt material till studenterna eller projicerar det på en skärm. Du får dock inte lägga ut det öppet på internet.

Materialet du kopierar och delar ut ska naturligtvis ha korrekta källhänvisningar.

Kopieringsreglerna kan läsas till fullo på Bonus Copyrights hemsida:
Kopieringsregler för högskolor och universitet

För de artiklar som tillhandahålls via bibliotekets databaser kan det gälla andra regler för kopiering och spridning då de är upphandlade via särskilda avtal. Om du vill veta om en viss artikel får läggas ut i fulltext i lärplattformen kan du kontakta biblioteket så kan de undersöka saken. Lättast är dock att länka till en artikel från lärplattformen, vilket alltid är tillåtet. Tänk då på att göra en länk som kan läsas även utanför Miuns nätverk.
Skapa länkar till artiklar

Är det en Open Access artikel kan den kopieras och läggas ut utan restriktioner.