Här återfinns de mest relevanta föreskrifterna och några av de lagar som styr Mittuniversitetet.