Inspera är en plattform som du kan använda vid examinationer eller kunskapsavstämningar. Verktyget är enkelt att använda både för lärare och studenter. Här finns möjlighet att variera frågorna med till exempel flervalsfrågor och essäfrågor. 

Personalbilder

Bedömningen blir smidig då du kan använda olika självrättande frågor som spar tid. Plattformen ger också automatiskt förslag på betyg baserat på dina valda betygssystem och nivåer. Med Inspera kan man hålla tentor antingen i en vanlig eller i en nedlåst webbläsare som då gör att studenten till exempel inte kan surfa, komma åt filer lokalt eller starta program på datorn.

Digital tentamen pilottestas på Mittuniversitetet

Under 2020 testar Mittuniversitetet digital tentamen för de lärare som är intresserade. Sen 18 mars har drygt 2700 studenter skrivit ungefär 60 tentor i plattformen. Vi har modifierat två salar på campus för att kunna skriva salstentamen med Inspera när Campus öppnas upp.

Så här går digital tentamen till

Tentamen kan genomföras som hem- eller salstentamen helt anonymt med anmälningskoderna från Ladok. Studenterna använder sitt studentkonto och lösenord för att logga in på miun.inspera.com. Medan studenterna skriver sin tentamen så sparas svaren löpande i molnet och lokalt på datorn.

Lösningen är inte beroende av en fungerande internetuppkoppling under hela tentamenstillfället utan tentan laddas ner vid uppstart och systemet jobbar sen lokalt på datorn. Inspera håller ordning på skrivtider så tentan stängs ned oavsett uppkoppling. Skulle man fortfarande sakna internet när skrivtiden är slut, eller när man vill lämna in, kan man spara hela tentan som fil och skicka in den via mejl när man får tillbaka uppkopplingen.

Öva inför tentamen

Innan studenterna skriver sin första digitala tentamen är det bra om de bekantar sig med hur systemet fungerar. Påminn gärna studenterna om det. Det finns flera olika demotentor som de kan öva på. Man når den genom att logga in i Inspera och gå till fliken Demotenta.

Hur kommer jag som lärare igång?

Är du intresserad av att testa Inspera, kontakta projektledare Stefan Eriksson, så hjälper han dig. stefan.eriksson@miun.se 

För mer information

Information om Inspera till studenterna
Insperas sida