PageType: FaqCategoryPage

Vilken utrustning behöver jag för att kunna använda Zoom?

Måste jag installera något för att kunna använda Zoom?

Var hittar jag Zoom?

Hur loggar jag in?

Hur loggar jag in i Zoom-appen?

Hur gör jag när jag inte kan logga in utan får meddelande att jag ska kontakta helpdesk?

Hur byter jag från Sunets instans till Mittuniversitetets instans?