PageType: FaqCategoryPage

Hur skapar jag en lektion/möte i Zoom?

Kan vi skapa ett gemensamt Zoom-rum för kursen som alla lärare har tillgång till som host?

Kan jag döpa om mitt personliga mötesrum till något som är lättare att komma ihåg?

Hur bjuder jag in mina studenter till mötet/lektionen?

Hur informerar jag mina studenter om Zoom?

Kommer studenterna/deltagarna in i mötet innan jag loggat in mig?

Startas studenternas/deltagarnas ljud och bild automatiskt när de kommer in i mötet?

Om studenter/deltagare lämnar sitt ljud på, kan jag stänga av det?

Hur bjuder jag in mina kollegor till mötet?

Hur många deltagare kan jag ha i mitt Zoom-möte?

Kan det vara mer än en host i ett Zoom-möte?

Kan jag ha flera möten igång samtidigt?

Hur deltar jag/kommer jag in i ett möte jag blivit inbjuden till?