Bästa tipsen för digital undervisning

Här kan du se filmer och få inspiration av andra lärare som har erfarenhet av digital undervisning. Här får du deras bästa tips!

Bild av Anna Longueville vid intervju

Anna tipsar!

 • Ge tydliga instruktioner
 • Bygg sociala relationer
 • Se det från studenternas perspektiv
Erikoberg

Erik tipsar!

 • Låt studenterna ha en kamera placerad i rummet så du ser deras dataskärm
 • Ha din zoom igång så du ser alla studenter
 • Testa dina idéer på en kollega eller vänner
Torbjörn Skytt

Torbjörn tipsar!

 • Om den inspelade kvarten ska fungera ska den vara välformulerad och ha ett tydligt innehåll
 • Bilderna är viktiga och jag lägger tid på bildmaterialet
 • Skapa intressant kontext för grundinformationen
Jimmy Åhlander

Jimmy tipsar!

 • Uppmuntra till dialog
 • Tänk på den visuella presentationen på skärm
 • Försök att behålla samma entusiasm som på campus
Martina Granholm

Martina tipsar!

 • Konsekvent struktur
 • Tydlig information
 • Alternativa kontaktvägar
Marcia Håkansson Lindqvist

Marcia tipsar!

 • Våga be om teknisk hjälp
 • Aktivera studenterna
 • Boken Digitalisering av högre utbildning