Första steget i kursplaneringen är att se över utgångsläget för kursen:

Vad ska kursen innehålla? Ta del av kursplanen som är kursens juridiska dokument. Om kursen ingår i ett utbildningsprogram är det även bra att ta del av programmets utbildningsplan och ha en dialog med programansvarig kring kursens innehåll. 

Vilket kursmaterial finns sedan tidigare och vad behöver utvecklas? Ta del av överlämningen från förra årets kursomgång. Kolla upp att all kurslitteratur finns tillgänglig för inköp. Det händer att litteratur utgår med kort varsel.

Hur många studenter ska läsa kursen? Information om förväntat antalet studenter finns i LADOK. Om du behöver nå studenterna så går det att hämta en epostlista för att göra ett utskick till kommande studenter.

Hur ska kursen bemannas? Ta reda på bemanningsbehovet och vilken tillgänglig tid som finns. Bestäm vilka lärare och läraraktiviteter som ska ingå i kursen och hur många timmar kursen ska bemannas. Avsätt även tid för kursutvärdering och kursutveckling. Som stöd kan ett bemanningsdokument skapas för kursen. Bemannad tid ska vara förankrad med avdelningschef och inlagd i retendo

Tillbaka