1.1.1 gammalt material för denna fas

Viktiga saker att tänka på är:

•Bestäm vilka aktiviteter som ska ingå på detaljnivå. (inkl. kursutvärdering och kursutveckling)
•Fördelning av uppgifter i lärarlaget, bemanna aktiviteter (Länk till exempel bemanningsplan för kurs)
•Föreslå och boka in  ev gästföreläsare och studiebesök
•Bestämma behov av teknikstöd Länka till sida med information kring sida där det framgår vilket teknikstöd som finns)
•Titta igenom kursplan och utbildningsplan (länka till www.miun.se/kursplaner)
•Kolla upp att kurslitteratur finns att få tag på
•Skriv avtal med konsulter (alt sista steget i vidareutveckla kurs)
•Gå igenom hur kursutvärdering, analys och utveckling ska ske, boka utvärderingsmöte för detta med lärarlaget.
•Länk till information om antal studenter, länk till antagningstal, kurskoder och anmälningskoder
•Länk till info om vilka resurser som finns, som t.ex. Moodle, GoogleDocs, Caputure Space. 
•Se över ev. samläsning (olika studentgrupper)

 

Viktiga saker att tänka på är:


•Föreslå och boka in  ev gästföreläsare och studiebesök
•Titta igenom kursplan och utbildningsplan (länka till www.miun.se/kursplaner)
•Kolla upp att kurslitteratur finns att få tag på
•Skriv avtal med konsulter (alt sista steget i vidareutveckla kurs)
•Gå igenom hur kursutvärdering, analys och utveckling ska ske, boka utvärderingsmöte för detta med lärarlaget.
•Länk till information om antal studenter, länk till antagningstal, kurskoder och anmälningskoder
•Länk till info om vilka resurser som finns, som t.ex. Moodle, GoogleDocs, Caputure Space. 
•Se över ev. samläsning (olika studentgrupper)

Tillbaka