Learning lab

Det finns flera sätt att ta reda på antal studenter i kursen:

I LADOK kan du söka på kurskod och få upp en lista med antagna och registrerade.

Under verktygslådan i medarbetarportalen finns verktyget Epostlista. Där kan du se hur många studenter som är aktiva och det går att göra ett epostutskick till studenterna via ett formulär.

Om kursen ingår i ett program kan du fråga programansvarig hur många studenter som läser aktuell årgång. 

Tillbaka