Lärplattformen Moodle för dig som lärare

Vid Mittuniversitetet används lärplattformen Moodle för kurser på campus och kurser på distans. I Moodle har du som lärare stora möjligheter att själv forma upplägget på dina kurser utifrån ditt eget pedagogiska synsätt.

Genom att samla information, kommunikation, undervisningsmaterial och examinationer på en lärplattform ges lärare och studenter ett gemensamt utrymme för interaktion. Det gör det även lättare för alla att få en överblick över den aktuella kursens upplägg, innehåll och resultat.

Moodle ger dig som lärare ett stort urval av aktiviteter och resurser som kan stödja dig i din undervisning. För att du ska kunna utnyttja dem på bästa sätt erbjuds olika workshops (se kalendarium) samt "Moodle-resurser för alla", där vi samlat manualer och lärobjekt.

 

Moodle-resurser för alla

 

I moodlemanualen, som ligger i Moodle "Moodle-resurser för alla", kan du få hjälp med instruktioner för hur du laddar upp ett dokument eller en film, hur du med hjälp av exempelvis ord- och begreppslista aktiverar studenterna att söka och dela med sig av kunskap, hur du skapar ett diskussionsforum eller en inlämningsuppgift och mycket mera. I ”Moodle-resurser för alla” finner du även lärobjekt som kan vara till stöd för dig när du ska planera din kurs i Moodle.

För att beställa ett kursrum använder du i första hand beställningsformuläret i Moodle. I formuläret skapas dina kursrum och du kan börja använda rummen direkt. Detta gäller alla kursrum med undantag för vissa 30 hp kurser på HUV där man har flera kursrum till samma kurtillfälle (delkurser). Tänk på att du behöver ha utbildningskoder (kurskoder) och tillfälleskoder (anmälningskoder) till hands när du gör din beställning.

 

Beställ ditt kursrum i Moodle här

 

På torsdagar kl 13-15 under terminstid erbjuder Forsknings- och utbildningsstöd handledning i Moodle varannan vecka i Sundsvall och varannan vecka i Östersund samt via Zoom. Du hittar mer detaljerad information om varje tillfälle i Kalendariet.

Var vänlig och använd headset när du deltar. Om torsdagstiden inte passar dig, hör av dig till oss via kontaktadressen för bokning av handledning.

Varmt välkommen med dina frågor!