PageType: FaqCategoryPage

Hur omfattande är kurserna och hur mycket tid behöver jag avsätta?

Måste jag läsa kurserna i en viss ordning?

Är kurserna på distans eller campus?

Vilka verktyg används på kurserna?

Varför måste jag läsa högskolepedagogik?

Jag har arbetat länge som universitetslärare. Måste jag ändå läsa i högskolepedagogik?

Var kan jag hitta information om kursernas innehåll och lärandemål?

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) erbjuder en kurs i högskolepedagogik på distans. Ska jag välja att läsa den kursen eller ska jag gå kurserna som FUS erbjuder?