PageType: FaqCategoryPage

Hur omfattande är kurserna och hur mycket tid behöver jag avsätta?

Måste jag läsa kurserna i en viss ordning?

Är kurserna på distans eller campus?

Vilka verktyg används på kurserna?

Varför ska jag läsa högskolepedagogik?

Jag har arbetat länge som universitetslärare. Måste jag ändå läsa högskolepedagogik?

Var kan jag hitta information om kursernas innehåll och lärandemål?

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) erbjuder en kurs i högskolepedagogik på distans. Ska jag välja att läsa den kursen eller ska jag gå kurserna som FUS erbjuder?