PageType: FaqCategoryPage

Ger kurserna högskolepoäng?

Blir mitt kursresultat inrapporterat till Ladok?

Vad krävs för att få intyg på genomförd kurs?