PageType: FaqCategoryPage

Jag har läst högskolepedagogiska kurser i ett annat land, kan jag använda dem?

Jag har tidigare läst 7,5 hp högskolepedagogik. Vilka kurser ska jag läsa för att få ihop 15 hp?

Jag har läst 15 hp vid ett annat svenskt lärosäte, men ska börja arbeta på Mittuniversitetet. Behöver jag läsa ytterligare någon kurs i högskolepedagogik?