Inom Mittuniversitetet bedrivs 2020-2022 ett internt projekt (ALP-projekt) för att pröva en metod att ge tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter.

Gamla bildbanksbilder

Kontakta någon av våra mentorer för stöd

Läs mer

Sidan uppdaterades 2022-01-11