Inom Mittuniversitetet bedrivs 2020-2022 ett internt projekt (ALP-projekt) för att pröva en metod att ge tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter.

Gamla bildbanksbilder

Stöd i studier - Supported Education

Längre ned på sidan finns kontaktuppgifter till de tre mentorer som du som student kan vända dig till. Metoden beskrivs kort här. 

Stöd i studierna

Supported Education (SEd) definieras som tillhandahållande av individualiserat, praktiskt stöd för att hjälpa människor med psykisk ohälsa att uppnå sina utbildningsmål. Metoden är varken terapi eller ren rådgivning. Supported Education är ett stöd för personer att välja, skaffa och genomföra utbildning eller ett yrkesinriktat program efter deras eget val.

Vid Mittuniversitetet kan du som student få stöd i att utveckla viktiga färdigheter för att behålla utbildning. Stödet erbjuds i dialog med en SEd-mentor och studentens önskemål och behov. Antalet studenter som kan få stöd parallellt är begränsat, men efter överenskommelse kan du bli placerad på en väntelista om det inte finns plats nu. Resursinventering av eventuellt stöd kring den studerande görs så att personen på bästa sätt kan lyckas och känna tillfredsställelse i sina studier. Stödet kan ges både på distans och genom fysiska träffar.

Vill du veta mer om projektet kan du läsa på den här sidan eller kontakta projektledaren: Maria Warne maria.warne@miun.se

På den här sidan hittar du övrig hjälp och stöd som Mittuniversitetet erbjuder

Kontakta någon av våra mentorer för stöd

Karl Pettersson
Universitetsadjunkt
karl.pettersson@miun.se
010-1428591

Ulrika Lif
Universitetsadjunkt
ulrika.lif@miun.se
010-1428166

Eva Morlind
Universitetsadjunkt
eva.morlind@miun.se
010-1428902

Läs mer