FAQ högskolepedagogik

Här hittar du vanliga frågor om den högskolepedagogiska utbildning som Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) erbjuder.

 • Förkunskapskravet är examen från en högskoleutbildning. Kurserna i högskolepedagogik ges på motsvarande avancerad nivå, så minst kandidatexamen rekommenderas. Du behöver inte ha läst pedagogik eller ha undervisat för att anmäla dig till kurserna. Det kan dock vara en fördel om du har någon erfarenhet av att undervisa.

  Kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete är den enda som kräver tidigare studier i högskolepedagogik. För att anmäla dig behöver du ha läst minst två av de andra kurserna i det behörighetsgivande kursutbudet eller andra kurser i högskolepedagogik motsvarande 6 hp.

 • Anmälan görs senast en månad före kursstart via formulär på respektive kurssida på medarbetarportalen. Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan har registrerats och en bekräftelse på om du har fått en plats eller inte. Anmälan öppnar på tisdag vecka 9 för höstterminens kurser och på tisdag vecka 40 för vårterminens kurser.

 • Ja, du ska ha förankrat ditt deltagande med din närmaste chef innan du anmäler dig till kurserna. Detta är viktigt så att ni tillsammans kan planera in den tid som krävs för deltagande. 

 • Ja, i princip kan du göra det. Du har som lärare 5% kompetensutvecklingstid av årsarbetstiden vid heltidsanställning. Prata med din chef om hur ni löser tidsaspekten.

 • Kurserna är på motsvarande två veckors heltids studier. Några av kurserna ges på kvartsfart, vilket innebär att du behöver avsätta runt tio timmar per vecka. För kurser med långsammare studietakt är rekommendationen att du i samband med kursstart gör en plan för hur du fördelar tiden för dina studier under kursens gång.

 • Det enda krav som finns är att du ska ha läst minst två av de andra kurserna i det behörighetsgivande kurspaketet innan du går kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete. I övrigt är rekommendationen att du läser kurserna i det behörighetsgivande kursutbudet i den ordning som de ges, men detta är inte något krav. Fördjupningskurserna är fristående och kan läsas i valfri ordning.

 • Kurserna ges via lärplattformen Moodle. Som e-mötesverktyg används Zoom. Vid Zoom-möten behöver du ha ett fungerande headset. Övriga verktyg kan tillkomma i de olika kurserna. Information ges senast vid kursstart.

 • Högskolepedagogisk utbildning krävs vanligtvis vid anställning, befordan och pedagogisk meritering. Den nationella rekommendationen är att den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen omfattar 10 veckor eller 15 hp. Om du är intresserad av att utvecklas eller meritera dig ytterligare kan du även läsa fördjupningskurser i högskolepedagogik.

 • Mittuniversitetet har inte ännu något system för validering av reell högskolepedagogisk kompetens. Därmed behöver du ha läst minst motsvarande 15 hp högskolepedagogik för anställning, befordran eller pedagogisk meritering.

 • Innehållet i båda utbildningarna följer SUHF:s rekommendationer (Rek 2016:1) och är på avancerad nivå, så på så sätt har det ingen större betydelse vilken du väljer.

  Däremot finns det några skillnader i upplägg och antagning. Kursen som erbjuds av UTV omfattar tio veckor studier på kvartsfart, under ett helt läsår. Kursen ges via grundutbudet, vilket betyder att den har nationell antagning och att den ger högskolepoäng. Studenterna kommer från olika delar av Sverige och har olika bakgrund. Du söker till utbildningen i konkurrens med andra sökanden.

  Kurserna i det behörighetsgivande kurspaket som erbjuds av FUS går också på kvartsfart och har en omfattning av tio veckor totalt, men du behöver inte läsa motsvarande 15 hp i ett svep. Utbildningen är mer flexibel och består av fem kortare kurser där du till viss del kan påverka kursernas ordningsföljd. Kurserna har fler träffar än den som UTV ger. Samtliga deltagare har anställning vid Mittuniversitetet och antagning sker enligt "först till kvarn"-principen. Kurserna ger inte högskolepoäng, men på kursintygen anges omfattning och hur många högskolepoäng de motsvarar. På så sätt följer även FUS behörighetsgivande kurspaketet SUHF:s rekommendationer.

 • Nej, kurserna ger inte högskolepoäng, men på kursintygen anges omfattning och hur många högskolepoäng de motsvarar. På så sätt följer även FUS behörighetsgivande kurspaket SUHF:s rekommendationer. 

 • Nej, kurserna ger inte högskolepoäng och rapporteras inte in i Ladok, men på kursintygen anges omfattning och hur många högskolepoäng de motsvarar. På så sätt följer även FUS behörighetsgivande kurspaketet SUHF:s rekommendationer. 

 • Du ska ha genomfört samtliga examinerande uppgifter inom respektive kurs för att få ett intyg. Intyget skickas till dig per automatik efter avslutad kurs, så du behöver inte be om det separat. 

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-02-28