Basuppdraget för schemafunktionen är att schemalägga kurser/program. Vi lägger schema med studenten i fokus fyra läsperioder/år och som ska vara klart fyra veckor innan kursstart.

På dessa sidor publicerar vi information om Schemafunktionens verksamhet som är viktig för medarbetare på Mittuniversitetet att känna till.

Aktuellt

Testpiloter sökes till TimeEdit Preferences

TE Preferences är en ny modul till vårt schemaläggningssystem som leverantören TimeEdit erbjuder och som Mittuniversitetet har köpt in.​

Det är ett webbaserat formulär för schemaunderlag, som vi i mindre skala börjat testa med hjälp av några pilotinstitutioner under våren.

Formuläret är fortfarande under uppbyggnad så om du är intresserad av att vara testpilot och fylla i ditt schemaunderlag via TE Preferences så kan du mejla till Helen.Holoch@miun.se 

 

30 oktober är sista inlämningsdag för läsperiod 3/kursperiod 5 och 6:

NMT: schemaunderlag läsperiod 3 (v 03-11)

HUV: schemaunderlag kursperiod 5 och 6 (v 03-12)

Nu finns schemaunderlagsmallen för läsperiod 3/kursperiod 5 och 6 på sidan hur du lämnar in ett schemaunderlag.

 

Ökad säkerhet i Zoom

Zoomlänkar bör av säkerhetsskäl inte längre läggas in i schemat enligt INFRA. Här kan du läsa mer vad det innebär

 

Nytt ärendehanteringssystem och ny mejladress

3 maj bytte vi ärendehanteringssystem. Vi är nu en del av Serviceportalen som du kan nå här: Serviceportalen. Du kommer fortfarande kunna skicka e-post till oss men vi föredrar om du skickar ditt ärende genom serviceportalen. Här kan du läsa mer om flytten till nya ärendehanteringssystemet 

I och med detta har vi bytt mejladress till schema@miun.se som kommer gälla från och med nu.

 

Scheman för läsperiod 2 är publicerade

30 septemper publicerade vi scheman för Läsperiod 2. 

Återgång till campusförlagd verksamhet från och med läsperiod 2
Vid schemaläggningen har vi utgått ifrån rektorsbeslutet dnr MIUN 2021/1629. Enligt beslutet återgår Mittuniversitetet till campusförlagd verksamhet från och med läsperiod 2.