Vad är Creative Commons och fungerar deras licenser?

Logotyp

Du står alltid som upphovsman till allt material du själv skapar – filmer, texter, ljudinspelningar, föreläsningsmaterial osv. Men du har också möjlighet att lägga en fri licens i form av en Creative Commons licens (CC-licens) på ditt material för att villkora användandet av detta. Detta är extra viktigt om du vill dela med dig av ditt material och låta andra lärare, både på Miun och andra lärosäten, använda sig av ditt material i sin undervisning.

Det finns flera olika typer av CC-licenser, beroende på vilka villkor du vill ställa för användandet. Grunden är att du alltid måste uppge upphovsmannen när du använder eller sprider verket. För övrigt kan du lägga begräsningar på materialet att det bara får spridas men inte förändras, att det inte får användas i kommersiella syften och att materialet får bearbetas, men då måste de nya verken ha samma licens som ditt originalverk.

Tänk på att CC-licensieringen också är ett sätt för dig att identifiera material som det är tillåtet för dig att använda, så det är bra att kunna känna igen en CC-licens när du ser en.

Film: Vad är Creative Commons (8:30)

Läs mer om Creative Commons och licenserna här:

www.creativecommons.se

http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/

Creative Commons har en egen sida som hjälper till att söka efter CC-licensierat material på nätet:

http://search.creativecommons.org/