Studenter har precis som alla andra ett eget ansvar att se till att inte bryta mot upphovsrätten t.ex. i form av plagiering eller otillåten bildanvändning.

Internationalisering 12

Om studenter ska göra redovisningar eller examinationer i form av posters, PowerPoint-presentationer eller filminspelningar behöver de göras medvetna om hur de får använda bilder, musik och annat tredje partsmaterial i sina arbeten.

Värt att tänka på är även att studenter har egen upphovsrätt till alla sina texter, såväl presentationer, inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter som diskussionsinlägg i lärplattformen. Om du t.ex. vill använda delar av en students text som exempel i en föreläsning eller använda studentinlägg för att skapa en FAQ måste du fråga studenterna om lov.

När det gäller de självständiga arbetena publicerade vid Miun, så behåller studenterna naturligtvis sina individuella upphovsrätter, men de har också skrivit på ett avtal där de godkänner att verket blir tillgängligt för allmänheten, vare sig det finns tillgängligt i fulltext i Diva eller inte och räknas därmed som vilka tryckta källor som helst vad gäller användning, kopiering, citering osv.

Information om upphovsrätt för studenter hittar ni i modul 4 i Biblioteket i Moodle