Studenter har precis som alla andra ett eget ansvar att se till att inte bryta mot upphovsrätten t.ex. i form av plagiering eller otillåten bildanvändning.

Sidan uppdaterades 2023-05-30