Läs om vad du får länka till (eller bädda in) på webben.

Turism 3

Det är alltid tillåtet att länka till (eller bädda in) material som ligger fritt och lagligt på webben. En länkning räknas som en hänvisning till befintligt material och inkräktar inte på upphovsrätten.

Var dock noga med att göra det tydligt att länkarna leder vidare till en annan webbplats. Lägg gärna in att sidan ska öppnas i nytt fönster eller ny flik. Om det inte märks att länken går någon annanstans, eller om länken landar direkt i en uppladdad fil på en annan webbplats kan detta räknas som upphovsrättsligt intrång.

Det är inte tillåtet att länka förbi betalväggar till material som användarna annars inte skulle ha haft tillgång till. Artiklar biblioteket prenumererar på är okej eftersom studenterna ändå har tillgång till det materialet via biblioteket.

Det är inte tillåtet att länka till material som du vet är olagligt upplagt på nätet, eller som du upplever som troligen olagligt upplagda, t.ex. filmer på Pirate Bay eller kommersiell musik på YouTube. Titta alltid på avsändaren, och tänk på att siter som YouTube och Vimeo inte tar ansvar för det material deras användare laddar upp.

Om du är rädd för att länken ska upphöra eller att materialet ska tas bort från webben kan det vara frestande att kopiera texten och lägga in den i ett dokument som sedan hamnar i lärplattformen. Detta räknas som exemplarframställning och kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Kontrollera om webbsidan har någon copyrightinformation eller CC-licens, eller kontakta upphovsmännen och fråga om lov. Om du får tillåtelse, spara dokumentationen för framtida bruk.

Om du vill ta en skärmdump av en webbsida för illustration så behöver den följas av en korrekt källhänvisning med URL och hämtdatum.