Ansvarsområdet för en fakultetsnämnd utgörs av de huvudområden för utbildning på grund- och avancerad nivå, och de ämnen på forskarnivå samt den forskning som tillhör fakulteten.

Fakulteternas verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra. 

Ärenden för behandling av fakultetsnämnden ska vara kansliet tillhanda senast 3 veckor innan fakultetsnämndens möte. Översikt möten 2021

Ordförande i fakultetsnämnden
Anna Olofsson, professor

Vice ordförande
Sandra Wall-Reinius, docent

Interna ledamöter
Koustuv Dalal, professor i folkhälsovetenskap
Katarina Giritli-Nygren, professor i sociologi
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik
Titti Melin-Johansson, professor i omvårdnad
Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi

Externa ledamöter
Anders Arnqvist, professor i pedagogik vid Uppsala Universitet
Marie-Louise Österlind, lektor i psykologi vid Högskolan Kristianstad

Studerande- och doktorandrepresentanter 

Jennifer Bergman, studeranderepresentant kåren Svl
Hedda Strömberg Johnson, studeranderepresentant kåren Ösd
Anna Larsson-Gerdin, doktorandrepresentant

Suppleanter
Magnus Israelsson, lektor i socialt arbete
Eva Nordlinder, lektor i litteraturvetenskap  

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration