Ansvarsområdet för en fakultetsnämnd utgörs av de huvudområden för utbildning på grund- och avancerad nivå, och de ämnen på forskarnivå samt den forskning som tillhör fakulteten.

Fakulteternas verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra. 

Ärenden för behandling av fakultetsnämnden ska vara kansliet tillhanda senast 3 veckor innan fakultetsnämndens möte. Översikt möten 2021

Ordförande i fakultetsnämnden
Anna Olofsson, professor

Vice ordförande
Sandra Wall-Reinius, docent

Interna ledamöter
Anna Bjärtå, universitetslektor 
Jimmy Jaldemark, docent
Katarina Giritli-Nygren, docent 
Erika Schagatay, professor
Peter Öhman, professor

Externa ledamöter
Peter Dellgran, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet

Studerande- och doktorandrepresentanter 
Rebecka McNeill, studeranderepresentant
Hilda Månsson, studeranderepresentant
Anna Larsson-Gerdin, doktorandrepresentant

Suppleanter
Mats Jong, docent
Sandra Wall-Reinius, docent     

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration