Fakulteten har ett doktorandprogram med målet att samtliga forskarutbildningar vid den humanvetenskapliga fakulteten håller mycket hög kvalitet.

Programmets syfte är 

 •Att samla fakultetens insatser, kurser, information, seminarium, studierektors insatser för forskarutbildningen under en ledning.

 •Att skapa en sammanhållen ram för fakultetens samtliga utbildningsprogram på forskarnivå.

 •Att ge forskarstuderande i de olika ämnena en gemensam arena för utbildning, information och akademiska samtal.

 •Att ge forskarstuderande som blir antagna under samma termin en grupptillhörighet.

 •Att tydliggöra för forskarstuderande såväl som för handledare och ämneskollegium vem/vilka som har ansvar för olika delar i utbildningen.

Doktorandprogram beslut

Kontakt:

Susanna Öhman, studierektor forskarutbildningen
Maria Evans, handläggare fakultetskansliet