Möte Råd för utbildning på grund och avancerad nivå

Möte Råd för utbildning på grund och avancerad nivå

Tis 29 nov 13:00–16:00
Bildkonferens

GRU sammanträder via Zoom.