VT 2024, Hur du förbättrar läsförmågan, och får praktisk övning i att kritiskt granska och utvärdera forskning, 7,5 hp

Kursen ges vårterminen 2024 med start i april.

Sidan uppdaterades 2024-04-02