Doktorandinternat Skrivardagar, 23‑24 oktober 2024

Ons 23 okt. –Tors 24 okt.
Östersund
Frösö Park

Varmt välkomna till skrivardagar på Frösö Park i Östersund den 23-24 oktober. Dagarna vänder sig till dig som doktorand vid fakulteten för humanvetenskap.

Frösö Park hotell

Syftet med dagarna är att du som forskarstuderande ska få möjlighet att skriva på din avhandling, genomföra workshops om forskningskommunikation och samtidigt träffa andra forskarstuderande. 

Transport 23 oktober: 
Deltagare från Sundsvall kan ta Norrtåg kl 08:10 vilket anländer till Östersund 10.34. För resa med Norrtåg, använd resekortet. 

Transport 24 oktober:
Vi tar oss gemensamt från Frösö Park ca 12:45 till Östersund så att deltagare från Sundsvall kan ta tåget 13.25. 
Meddela karin.knobloch@miun.se om du inte önskar gemensam transport. 

Boende: Frösö Park.
Alla som anmält deltagande har ett enkelrum bokat (såvida inte annat meddelats). Det gäller även er som arbetar på campus Östersund. 


Program: 

23 oktober 

10:45 Avresa mot Frösö Park (tåg från Sundsvall inkommer 10:34)

12:00 Lunch på Frösö Park 

13:00-14:00 Workshop kopplad till media

Att skriva debattartikel  (svenska)
LinkedIN – professionala kontakter (engelska)

14:00 Egen skrivtid (15:00 Eftermiddagsfika serveras) 

19:00 Gemensam middag
 

24 oktober 

8.30-9:30 Workshop kopplad till media

Att skriva debattartikel  (engelska)
LinkedIN – professionala kontakter (svenska)

9:30 Egen skrivtid (10:00 Förmiddagsfika serveras) 

11:45 Lunch 

12:45 Avresa mot Östersund (tåget mot Sundsvall avgår 13:25)

Tiderna mellan workshoparna och måltiderna planeras efter behov. 
Det finns två grupprum att nyttja, men hittar någon något annat ställe som passar bättre väljer man givetvis det. 

Eget skrivande
Det är viktigt att du är väl förberedd och har tänkt på vad du vill arbeta på i din avhandling, så att du kan nyttja skrivardagarna så bra som möjligt. Planera vad du ska skriva och ha realistiska förväntningar. Fokus är tänkt att ligga på skrivandet, dvs. att du inte ska läsa eller göra litteratursökningar. Glöm inte heller att det är viktigt med pauser.

Sista anmälningsdag: 16 september

Tack för din anmälan!

Anmälan:

Anmälan:

Sidan uppdaterades 2024-06-17