Planering, schema, kalender, penna

Studieplaner

Här kan du läsa mer om allmänna och individuella studieplaner.

 • Enligt högskoleförordningen skall det för varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Den skall innehålla högskolans och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.
  Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Vid Mittuniversitetet hanteras individuella studieplaner i Forskningsdatabasen.

  Forskningsdatabasen

  Årshjul för individuella studieplaner

  Regler för individuella studieplaner vid fakulteten för humanvetenskap

  Handläggning

  Vid antagning

  I samband med antagning upprättar fakultetskansliet ett utkast till studieplan i Mittuniversitetets forskningsdatabas. Forskarstuderande och handledare meddelas om detta och uppmanas att snarast lägga in uppgifter och godkänna studieplanen.

  Årligen

  I slutet av varje år skall studieplanen revideras och godkännas av forskarstuderande och handledare. Forskarkollegiet följer upp studieplanerna för alla forskarstuderande i ämnet och Rådet för utbildning på forskarnivå beslutar om studieplaner för fakultetetens forskarstuderande.

  Roller

  Forskarstuderande

  Lägger i samråd med handledare in uppgifter i studieplanen om planerade och genomförda moment i forskarutbildningen. Kursresultat som registrerats i Ladok och publikationer som lagts in i Diva förs över automatiskt.

  Handledare

  Hjälper forskarstuderande att planera kommande år, poängsätter avklarade avhandlingsavsnitt (milstolpar) och godkänner den individuella studieplanen. 

  Forskarkollegiet

  Följer upp de individuella studieplanerna för forskarstuderande inom ämnet.

  Rådet för utbildning på forskarnivå

  Godkänner indviduella studieplaner för forskarstuderande inom fakulteten.

  Behöver du hjälp?

  För tekniska frågor kring forskningsdatabasen eller vid inloggningsproblem kontakta:
  Kersti Holmin, handläggare

Kontakt

Sara Häggström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726526

Sidan uppdaterades 2023-08-17