Tis 07 dec 2021 17:29

2021 närmar sig sitt slut, ännu ett år färgat av osäkerhet och utmaningar relaterade till pandemin men också fyllt av positiva händelser.

Östersund campus vinter

Precis som ifjol har ett fantastiskt jobb gjorts med att ställa om undervisning, ta emot ett utökat utbildningsuppdrag (som kom mycket sent), administrera och handlägga utbildning och få en stor mängd externa forskningsmedel beviljade.

Stort tack för allt detta arbete och allt ni gjort med att utveckla vårt utbildningsutbud och våra forskningsmiljöer, utveckla samverkan och livslångt lärande, bemöta studenter och stötta varandra i utmanande distansundervisning, genomförande av ARC21 och andra kvalitetsutvärderingar, alla forskningsprojekt, ansökningar, svåra arbetsmiljösituationer och mycket, mycket annat. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla inom Miun som inte arbetar på HUV men som på olika sätt bidragit till att vår verksamhet fungerar så bra. Ytterligare ett stort tack för året vill jag rikta till våra studenter som läser våra program och kurser, och som sitter som representanter i beslutande organ.

Jag önskar er alla ett gott slut på året, välförtjänt vila och en fin början på 2022!

Anna


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-15