Här är nyheterna i HUV:s programutbud inför hösten

Tis 22 feb 2022 16:05

Höstterminen 2022 startar tre nya program på Mittuniversitetet: programmet för litteratur och skrivande, civilekonomprogrammet, och klimatförändring – politik och samhällsutveckling. Vi har tittat närmare på programmen och pratat med programansvariga.

BID 2016

Klimatförändring – politik och samhällsutveckling är egentligen inte helt nytt utan var tänkt att starta redan förra hösten. Då hade programmet för få sökande och starten sköts upp. I höst hoppas man på fler sökande till programmet som kombinerar kurser inom främst statsvetenskap och geografi.

– Programmet ger goda kunskaper kring hur samhällets uppbyggnad och politiska organisering hänger ihop med tillståndet i miljön, och därmed även förståelse för förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling, säger Stefan Linde, lektor i statsvetenskap och en av programmets två programansvariga.

Efter utbildningen kan studenterna bland annat jobba inom den offentliga sektorn, men även inom privata organisationer med strategiska roller såsom lednings-, utrednings- och planeringsarbete.

Civilekonomprogram med flexibilitet

Medan programmet klimatförändring – politik och samhällsutveckling är förlagt till campus Östersund, kan studenterna som väljer civilekonomprogrammet läsa från både Östersund och Sundsvall. Programmet erbjuder också en tredje möjlighet – en flexibel studiegång.

– Vår stora grej är att vi har det här flexibla upplägget. De studenter som vill kan läsa på campus, och de som vill vara någon annanstans kan vara det och ändå följa med. Vi har inte sett något annat ekonomprogram som kan erbjuda samma hybrida lösning som vi kan, säger Peter Öhman, professor i och ämnesföreträdare för företagsekonomi.

Stor efterfrågan på ekonomer

Civilekonomprogrammet erbjuder två olika fördjupningar: marknadsföring och affärsutveckling samt redovisning och finansiering. Båda inriktningarna är breda för att passa många olika branscher. Och att det finns en stor efterfrågan på utbildade ekonomer visade sig tydligt när man ansökte om att få starta programmet.

– Vi hade 36 stödbrev från kommuner och företag som stöttade vår ansökan om att få starta civilekonomprogrammet och det ser vi som väldigt positivt, berättar Peter Öhman.

Unikt program i litteratur och skrivande

Även programmet för litteratur och skrivande satsar på att erbjuda studenterna något unikt.

– Vårt program skiljer ut sig från andra, liknande program genom att det kommer att ges helt och hållet på distans, säger Ulrika Lif, universitetsadjunkt i litteraturvetenskap och en av programmets två programansvariga.

Förutom det unika distansupplägget blir programmet också en av få utbildningar i Sverige som kombinerar studier i litteraturvetenskap, kreativt skrivande och journalistik. Ulrika Lif och hennes kollegor ser fram emot höstens programstart.

– För mig känns det roligt och inspirerande att vi litteraturvetare ska starta programmet för litteratur och skrivande. Kombinationen litteraturvetenskap och kreativt skrivande känns konstruktiv på flera sätt och är inte så värst vanlig, säger Ulrika Lif.  

Några yrken som programmet för litteratur och skrivande förbereder för är litteraturkritiker, kulturjournalist, förlags- eller tidskriftsredaktör och kulturhandläggare.

Förberedelse och planering pågår

På det nya civilekonomprogrammet ligger just nu fokus på att förbereda lärarna inför hösten, och att planera för att det ska fungera bra med undervisning mellan orterna.  

– Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett enda program, även om studenterna läser från olika orter, förklarar Peter Öhman.

Han menar att det kommer att vara viktigt för de studenter som läser programmet på plats att det trots sin flexibilitet erbjuder en tydlig anknytning till näringslivet.

– Det är ju den här näringslivskopplingen som är vår konkurrensfördel, och det blir viktigt att de studenter som väljer att vara på plats erbjuds campusfeelingen med både mentorskap och kontakt med företag, säger Peter Öhman.  

Förhoppning om ökat söktryck

Slutligen hoppas Peter Öhman att intresset för civilekonomprogrammet bli stort. Han har också förhoppningar om att programmet kan bidra till att öka intresset för det treåriga ekonomprogrammet.  

– Vi hoppas ju att civilekonomprogrammet ska ge ett ökat söktryck på båda våra ekonomiutbildningar. Det är en effekt man kan se från andra universitet som har civilekonomprogram, säger Peter Öhman. 

HUV-nytt håller tummarna för ett stort intresse för samtliga nya program och önskar lycka till i kampanjer, planering och förberedelser.

 

Läs mer om civilekonomprogrammet

Läs mer om programmet klimatförändring – politik och samhällsutveckling

Läs mer om programmet för litteratur och skrivande


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-15