Anna är dekanen som älskar att jobba

Ons 12 maj 2021 12:20

Anna Olofsson är studenten som blev projektassistent, forskare och professor i sociologi. Sedan 2018 är hon dekan för humanvetenskapliga fakulteten – ett jobb som är utmanande och komplext men också väldigt roligt.

Anna Olofsson

Nästa år firar hon 30 år på lärosätet, Anna som växte upp i Sollefteå och flyttade till Östersund 1992 för att läsa personal- och arbetslivsprogrammet vid dåvarande Högskolan i Östersund. Under åren har hon hunnit med en rad olika uppdrag inom lärosätet, nu är hon dekan och därmed högsta chef på fakulteten.

– Som dekan är jag ordförande i fakultetsnämnden som fattar beslut om allt från utlysning av anställningar till forskningsanslaget, samtidigt är dekanen också chef i den så kallade linjen och har ansvar för fakultetens verksamhet. Det är med andra ord ett både omfattande och komplext uppdrag.

Är inte ensam

Anna är noga med att påpeka att hon inte ensam – det är många som tillsammans tar ansvar för fakultetens verksamhet. Hon lyfter särskilt Karin Olsson som är kanslichef, Sandra Wall-Reinius som är prodekan och ställföreträdande dekan med ett särskilt ansvar för utbildningsfrågor, Peter Öhman som är vicedekan för samverkan, Peter Degerman som är vicedekan för lärarutbildningen, och hela fakultetskansliet som utgör ett fantastiskt stöd.

– Vi träffas regelbundet tillsammans i fakultetens ledningsgrupp (HLG) med prefekter, utbildningsadministrativ chef och fakultetsekonom. Varannan gång vi ses är även fakultetskommunikatör, HR-specialist, IRO, Infra, lika villkorsombud med flera med och utbyter information och klokskap.

Reser gärna

Privat lever Anna med maken Saman Rashid, lektor på Mittuniversitetet, och deras stora, härliga familj varav yngste sonen Oliver 9 år bor med dem på stadsdel norr i Östersund. Har hon en ledig dag umgås hon med familjen, lyssnar på en bok, lagar mat (och äter den!). Om det är flera dagar åker hon gärna på en resa, helst till ett ställe där hon inte tidigare varit.

– Jag älskar att resa och att läsa, men även att jobba. Det är en ynnest att få arbeta med något så roligt som forskning och utbildning och att få göra det tillsammans med goda kollegor.

Orädd, målmedveten och ibland impulsiv,
så beskriver Anna sig själv.

Det bästa med jobbet som dekan är att få arbeta tillsammans med alla kloka personer i olika grupperingar, både kollegiala och linjen, med den stora variationen av uppdrag och utmaningar.

– Sen tycker jag om att driva och utveckla saker, något jag får göra som dekan, så det är väldigt roligt.

 

FAKTA OM FAKULTETSNÄMNDEN

Ansvarsområdet för en fakultetsnämnd utgörs av de ämnen/huvudområden för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, de ämnen på forskarnivå, samt den forskning som tillhör fakulteten. Fakultetsnämnden har ett övergripande ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, organisation, ekonomi, samt kommunikationsfrågor inom HUV. Fakultetsnämnden har också ett övergripande ansvar för pedagogisk utveckling inom fakulteten vilket innebär att fakultetsnämnden följer upp och granskar den pedagogiska utvecklingen vid institutionerna.

Universitetsstyrelsen har beslutat att fakultetsnämndernas övergripande ansvar är att:

  • säkerställa och underlätta samarbete över ämnes- och fakultetsgränser i forskning och utbildning liksom studenternas rörlighet och likvärdighet i utbildnings- och studiemiljön.
  • avge förslag om inrättande och avveckling av centrumbildningar.
  • övergripande ansvara för kvalitet och kvalitetsutveckling av innehållet i fakultetens verksamhet.

Fakultetsnämnden består av interna ledamöter från fakulteten, externa ledamöter från andra lärosäten, samt studerande- och doktorandrepresentanter.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-15