Ämnet samhällskunskap byter institution

Mån 06 dec 2021 12:26

Vid årsskiftet flyttar ämnet samhällskunskap från Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) till Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Förändringen görs av flera skäl.

Vid HSV finns möjligheter till samverkan med samhällsvetenskapliga ämnen både vad gäller forskning och utbildning. För studenterna blir det på kort sikt ingen skillnad, men på lång sikt hoppas man kunna samverka och samläsa i större utsträckning med utbildningar inom statsvetenskap och sociologi.

– Det innebär att det kommer att vara fler studenter på kurserna, vilket vi tror kommer att vara positivt, säger Pär Olausson, prefekt på HSV. Ämnet håller redan en hög kvalitet, men det kan bli ännu bättre.

Det finns också ett rekryteringsbehov till ämnet.

– Då den personal som rekryteras är statsvetare eller sociologer är det rimligt att de anställs hos oss, menar Pär.

Idag finns endast en anställd i samhällskunskap, Calle Hansson, och han har själv valt att flytta med ämnet och kommer att sitta på Campus Sundsvall.

– Vi hälsar Calle varmt välkommen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Pär.

På HSV har man redan rekryterat en person till ämnet, och kommer dessutom att kunna nyttja personal i sociologi och statsvetenskap för undervisningen då flera av medarbetarna redan tidigare har bistått UTV med undervisning.

– Vi har redan idag fyra personer som är kompetensförklarade som lektorer i samhällskunskap. Två av dem har gymnasielärarexamen, säger Pär.

Läs om ämnet samhällskunskap

 

 

 

 

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-15