Stort intresse för magisterprogrammet arbetsmiljöstrateg

Mån 06 dec 2021 14:26

I januari startar magisterprogrammet Arbetsmiljöstrateg för första gången och antalet sökande till de 25 platserna är högt.

möte, kontor, kommunikation

– Det höga söktrycket på runt 500 förstahandssökande tyder på att det finns ett stort intresse och behov av kunskap om arbetsmiljöstrategiska insatser i arbetslivet, säger Stig Vinberg som är professor i hälsovetenskap och programansvarig tillsammans med Erika Wall, docent i sociologi.

Det nya magisterprogrammet är det första i sitt slag. Programmet ges på halvfart som distansutbildning och leder till en magisterexamen med huvudområdet rehabiliteringsvetenskap. 

– Studenterna får både praktisk och forskningsmässig kompetens om arbetsmiljöfrågor samt hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas, säger Stig Vinberg

Det nya programmet är del av ett samarbete med Myndigheten för arbetsmiljökunskap och flera andra universitet, vilket öppnar upp för fortsatt samarbete och utveckling av olika kurser ihop med dessa samarbetspartners.

Läs mer om programmet arbetsmiljöstrateg


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-15