Mån 26 sep 2022 14:29

En gång i månaden träffas fakultetens ledningsgrupp, HLG, med bland annat prefekter, dekan och prodekan. HUV-nytt besökte ett möte för att se vad de pratar om.

Nio män och kvinnor står tillsammans framför en trävägg. De ser glada ut och tittar in i kameran.
Från vänster: kanslichef Karin Olsson, EJT:s prefekt Daniel Laven, ekonom Pia Bylander, HOV:s prefekt Marie Häggström, UTV:s prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, PSO:s prefekt Ulrika Danielsson, prodekan Sandra Wall-Reinius, HSV:s prefekt Pär Olausson, och dekan Anna Olofsson.

Vi träffar HLG i ett ganska litet mötesrum i Östersund där de har suttit i ett par timmar och nu börjar bli redo för lunch.

– Jag är jättehungrig, utbrister någon.

I dagens möte deltar alla fakultetens prefekter, dekan Anna Olofsson, prodekan Sandra Wall-Reinius, kanslichef Karin Olsson, utbildningsadministrativ chef Mia Wiklander, och fakultetsekonom Pia Bylander. Stämningen i rummet är avslappnad och familjär, vilket prefekterna intygar.

– Det är en jättetrevlig grupp! säger Marie Häggström, prefekt på HOV.

– Det är högt i tak. Man känner tillit. Det är många skratt, fyller de andra i.

I HLG lyfter man gemensamma frågor och utbyter information. Att alla prefekter får samma information vid samma tillfälle gör att hela fakultetens verksamhet blir mer samspelt och drar åt samma håll.

– Vi tar upp frågor som vi alla sitter i – så man kan få hjälp, stöd, råd och tips från de andra. Det ger energi att träffa andra som jobbar med samma sak, säger Pär Olausson, prefekt på HSV.

– Det här är en grupp där man kan ta upp saker och faktiskt få till en förändring, menar Daniel Laven, prefekt på EJT. Om jag har ett problem och de andra också upplever samma problem, då måste vi hitta en lösning tillsammans.

Det kan handla om utbildning, forskning, personalfrågor ... ja, nästan vad som helst.

– Jag kan lyfta vilken fråga som helst här – ibland hanteras den i gruppen och ibland tas den vidare till ett annat forum, fortsätter Daniel Laven.

– Det är en trygghet att kunna lyfta frågor här om man inte vet var de hör hemma, säger Ulrika Danielsson, prefekt på PSO.

HLG har många funktioner, men framför allt är det trevligt att träffas och prata

Ett annat viktigt syfte med HLG är att diskutera strategiska frågor och utveckling.

– Det här är en jätteviktig grupp för mig också, säger dekan Anna Olofsson.

– Min inställning är att flera personer tänker bättre än en, och därför är HLG avgörande för fakulteten – det är kloka personer som träffas och löser problem. Det kan gälla konkreta problem men vi kan även lyfta blicken till större utmaningar som fakulteten står inför, avslutar Anna.
 

FAKTA OM HLG

I Humanvetenskapliga fakultetens ledningsgrupp (HLG) diskuteras frågor som rör linjeorganisationen inom fakulteten.

I HLG ingår dekan, prodekan, vicedekaner, prefekter, kanslichef, utbildningsadministrativ chef, forskningsadministrativ chef och ekonom.

Ett par gånger per termin bjuder HLG in representanter från förvaltningens avdelningar för att utbyta information i den konstellation som kallas HLG+.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-29