Fre 23 sep 2022 14:40

Professor Peter Öhman har arbetat stora delar av sitt yrkesliv på Mittuniversitetet och har en lång karriär bakom sig. Efter naturvetenskapliga studier på gymnasiet hann han både göra lumpen och arbeta på Försäkringskassan ett år, innan lusten att återigen sätta sig i skolbänken gjorde sig påmind.

Peter Öhman_UR_7maj_3
Professor Peter Öhman vid UR Samtidens inspelning av hans föreläsning om granskningssamhället som sändes i maj 2021.

När det väl var dags att söka universitetsstudier, stod det mellan studier på lantmätarutbildningen och ekonomlinjen.

– Valet blev enkelt då jag inte kom in på mitt första alternativ, säger Peter Öhman som varit företagsekonomi trogen sedan dess.

– Jag tillhör de som fortfarande tycker att det här är världens bästa jobb. Det är fritt, omväxlande, mestadels stimulerande och det ger mängder av intressanta och värdefulla kontakter och utbyten. Jag gläds också åt att få arbeta med ett universitets samtliga huvuduppgifter: forskning, undervisning, samverkan och administration. 

Många uppdrag

Peter Öhman har haft förmånen att få prova på det mesta på Mittuniversitetet och därmed lärt sig mycket om verksamhetens olika delar, alltifrån vad som sker på ämnesnivå till fakultetsnivå och övergripande universitetsnivå.

– Eftersom det är något positivt med att ibland bli "the one to be asked" säger jag dessutom oftare ja än nej när jag får frågor om för mig intressanta arbetsrelaterade uppdrag. Med tiden har jag fått allt fler externa uppdrag, exempelvis i vetenskapliga tidskrifters "Editorial boards", Revisorsinspektionens tillsynsnämnd, Riksrevisionens vetenskapliga råd och en statlig utredning om hantering av EU-medel. Forskningsmässigt är jag nog inte lika nyfiken och vetgirig som flera av mina kollegor, utan mer intresserad av själva skrivandet, att författa vetenskapliga artiklar, böcker (även läroböcker), bokkapitel, debattartiklar och populärvetenskapliga texter. Det är också kul att se mina doktoranders framsteg.

Det är något positivt med att ibland bli "the one to be asked".

Förutom allt detta, är han också föreståndare för CER, och vicedekan samt ordförande i rådet för utbildning på forskarnivå, uppdrag som är både spännande och utmanande.

– Vad gäller uppdraget som vicedekan med ansvar för samverkansfrågor är jag särskild glad över att vi har format och sjösatt forskningsprogrammet Framtidens Välfärd: Vård och Skola tillsammans med fem kommuner (Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timå och Ånge), där mina kollegor Lena Boström och Malin Rising-Holmström energiskt har drivit arbetet framåt, säger han och fortsätter:

– Rådet för utbildning på forskarnivå hanterar löpande frågorna om bland annat antagning av doktorander parallellt med att rådets olika arbetsgrupper tar sig an viktiga utvecklingsfrågor kopplat till sådant som internationalisering, lika villkor, allmänna och individuella studieplaner.

"En habil arbetare i vingården"

Utöver jobbet är hans stora intressen golf, tennis och lantstället på Alnön. När han får frågan om vilka tre ord som beskriver honom bäst blir svaret:

– Jag vill inte gärna recensera mig själv, men när jag läser sakkunnigas utlåtanden om mig så hittar jag ord som noggrann, drivande, produktiv och pedagogisk. En lite lustig formulering var att jag enligt ett sakkunnigutlåtande ansågs vara "en habil arbetare i vingården". Vad vet jag, hur man bedöms i arbetslivet kanske också avspeglar sig i andra sammanhang? 

Här hittar du Peter Öhmans UR-föreläsning om granskningssamhället

 

FAKTA OM RÅD FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Rådet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att bevaka och främja utbildningen på forskarnivån. Rådet har i första hand ett kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå och ska därmed ansvara för att följa upp kvaliteten i utbildningen.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-29