Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

Ledningssystem för informationssäkerhet är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i våra verksamheter. Det innehåller allt ifrån föreskrifter och riktlinjer till utbildningar och andra tips som du kan använda i din vardag.

Informationssäkerhetsmodellen

Sidan uppdaterades 2023-11-08