Behov av stöd i informationssäkerhetsarbetet

I detta formulär kan du skicka in önskemål om stöd i arbetet med informationssäkerhet. Inkomna önskemål behandlas i arbetsgruppen för informationssäkerhet. Efter att frågan varit uppe i arbetsgruppen så återkommer de med svar på vilket stöd som kan erbjudas.

Vad behöver ni stöd/hjälp med: