Vad mötet behandlar

Allmän och öppen information - Försumbar

Vad mötet behandlar

På det digitala mötet diskuteras allmän och öppen information som kan delas med andra.

K-värde: 0 - försumbar

Klassningsstöd vid resfria/digitala möten

 • Avlyssning spelar ingen roll
 • Deltagande kan ske från öppna miljöer, ex.vis tåg, flygplatser osv
 • Chatt och inspelning kan användas

Följande tekniklösningar kan användas

 • Samtliga tekniska lösningar kan användas

Allmän och öppen information - Låg (måttlig)

Vad mötet behandlar

På det digitala mötet diskuteras allmän och öppen information som kan delas med andra.

K-värde: 1 - låg (måttlig)

Klassningsstöd vid resfria/digitala möten

 • Avlyssning spelar ingen roll
 • Deltagande kan ske från öppna miljöer, ex.vis tåg, flygplatser osv (om du deltager från en öppen miljö bör du tänka på vad du säger och om någon annan kan höra vad som sägs)
 • Chatt och inspelning kan användas

Följande tekniklösningar kan användas

Teams, Zoom

Info kring forskningsdata, upphandlingar osv - Medel (betydande)

Vad mötet behandlar

På det digitala mötet diskuteras pågående upphandlingar, viss forskningsdata, viss ekonomiinformation och övrig information som kan klassificeras som medelkänslig.

K-värde: 2 - medel (betydande)

Klassningsstöd vid resfria/digitala möten

 • Mötet bör inte vara möjligt att avlyssna
 • Mötet bör inte spelas in
 • Chattfunktionen ska inte användas (stängs i samband med mötesbokningen)
 • Deltagandet ska inte ske från en öppen miljö

Följande tekniklösningar kan användas

Teams, Zoom

Känsliga personuppgifter och forskningsdata - Hög (allvarlig)

Vad mötet behandlar

På det digitala mötet diskusteras känsliga personuppgifter eller uppgifter kopplade till personer med skyddad identitet, lösenord, kryptonycklar, brandväggsregler, särskilt känslig forskningsdata

K-värde: 3 - hög (allvarlig)

Klassningsstöd vid resfria/digitala möten

 • Mötet får inte avlyssnas
 • Mötet får inte spelas in
 • Chattfunktionen får inte användas
 • Lobbyfunktion ska användas 
 • Användarnas identitet ska granskas
 • Deltgandet får inte ske från en öppen miljö 
 • Ingen annan person ska kunna ta del av det som sägs

Följande tekniklösningar kan användas

Zoom med kryptering - instruktion för aktivering

Säkerhetsskyddsklassad information

Information som omfattas av säkerhetsskydd (spioneri, sekretess enligt rikets säkerhet, terrorism).

Mittuniversitetet har ingen teknisk lösning där information som omfattas av säkerhetsskydd kan diskuteras.

.

Sidan uppdaterades 2023-01-03