Lärosätena och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige.

Sidan uppdaterades 2023-10-06