Åtta händer som håller i nästa handled så det bildas en trygg ring.

Kurs första hjälpare till psykisk hälsa

Tors 16 maj 08.00–16.00
Sundsvall

Lär dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa och agera. Studenthälsan erbjuder nu en tvådagarsutbildning den 14 samt 16 maj på Campus Sundsvall.

20–40 procent av befolkningen uppskattas lida av någon form av psykisk ohälsa, allt från lättare oro och ångest till allvarligare psykiska sjukdomar. Tidiga insatser till hjälp är av stor vikt. Studenthälsan vill därför utbilda både studenter och personal i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa någon i din närhet som mår dåligt.


Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) handlar inte om att ställa diagnoser utan handlar om ökad kunskap och bemötande. Bakom utbildningsmaterialet och kursen står Karolinska institutet/NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention). Utbildningen omfattar 14 timmar och efter avslutad utbildning får deltagarna ett intyg som visar att man genomgått utbildningen till första hjälpare.

Kursen är uppdelad på två tillfällen och ges antingen digitalt eller på Campus Sundsvall. 

Kurstillfällen

Campus Sundsvall
14 och 16 maj kl. 8.00–16.00

Anmälan till studenthälsan

helena.soderberg@miun.se


Sidan uppdaterades 2024-04-23