Arbetsmiljö
  1. Utbildningarna ska nå kraven i högskolelagen och högskoleförordningen, dvs. de faktiska studieresultaten motsvarar de förväntade studieresultaten.

  2. Undervisningen ska fokusera på studenters lärande.

  3. Undervisningens innehåll och form ska vila på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.

  4. De lärare som är verksamma i utbildningen ska ha aktuell ämnesmässig och högskolepedagogisk/ ämnesdidaktisk kompetens.

  5. Utbildningen ska vara användbar för studenter och samhället.

  6. Studenterna ska ha inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen.

  7. I utbildningen ska ett jämställdhetsperspektiv mellan män och kvinnor vara säkerställt och integrerat i såväl utformning som genomförande.