bedömmargrupp kluster 11
Bedömargrupp kluster 8

Omgång 6

2020-04-06 fattade rektor beslut om att skjuta på starten av omgång 6 i en termin. Detta innebär att uppstarten planeras till januari 2021. 

Kluster 16 inkluderar teknisk fysik, elektronik, elektroteknik, teknik, fysik och matematik, och har Magnus Engholm som utvärderingsansvarig. 

Kluster 20 inkluderar pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utbildningsvetenskap, bild bildpedagogik och musikpedagogik, och har Marcia Håkansson Lindqvist som biträdande utvärderingsansvarig. 

Kluster 21 inkluderar socialt arbete och human service, och har Majen Espvall som biträdande utvärderingsansvarig.