AR 191028

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden.