AR 2020-01-13

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden.