AR 2020-05-25/26

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden.