AR 2020-08-24

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden.