Utlysning av medel för lärares forskningsmeritering

Utlysning av medel för lärares forskningsmeritering är öppen under perioden 2021-09-15 - 2021-10-15. Ansökan kan göras av lärare som har en tillsvidareanställning vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier med vissa undantag.