Utlysning av medel för strategisk rekrytering med fokus på forskning

Utlysning av medel för strategisk rekrytering med fokus på forskning är öppen under perioden 2021-09-15 - 2021-10-15. Ansökan kan initieras av institution eller planeringsområde och ska lämnas in av prefekt för institution tillhörande NMT.