Nu är nya ledamöter till fakultetsnämnden utsedda vid NMT

Nu har valet av ledamöter till fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier för perioden 2021-07-01 – 2024-06-30 avslutats. Valet genomfördes genom digital röstning i Netigate. Valet genomfördes mellan 26 maj och 1 juni 2021. Av totalt 210 röstberättigade har 111 röstat i valet.

Resultat

Efter sammanräkning fördelar sig rösterna enligt följande:

1. Val av ordinarie ledamot

Ingela Bäckström, professor, KMT, Östersund. Antal röster: 81st
Kajsa Falasca, universitetslektor och docent, MKV, Sundsvall, antal röster: 71st
Lars-Erik Rännar. professor, KMT, Östersund. Antal röster: 80st
Magnus Norgren, professor, CHE, Sundsvall. Antal röster: 76st
Mårten Sjöström, professor, IST, Sundsvall. Antal röster 74st


2. Val av suppleanter

Madelen Olofsson, biträdande universitetslektor, NAT, Sundsvall. Antal röster: 81st
Oskar Englund, universitetslektor och docent, EHB, Östersund. Antal röster: 78st

3. Val av externa ledamöter

Cristina Rusu, senior expert, Rise. Antal röster: 81st
Per-Olov Hedvall, universitetslektor och docent, Lunds universitet. Antal röster: 78st

 

Fakultetsnämnden NMT, perioden 2021-07-01–2024-06-30

Följande personer har valts att ingå i fakultetsnämnden. Såväl kriterierna om jämn könsbalans som representation från båda campus är uppfyllda

Ordinarie ledamöter: Ingela Bäckström, Kajsa Falasca, Magnus Norgren, Lars-Erik Rännar och Mårten Sjöström.

Externa ledamöter: Per-Olov Hedvall och Cristina Rusu

Suppleanter: Oskar Englund och Madelen Olofsson

 

Utseende av dekan

Valberedningen har även haft uppdraget att i samråd och dialog med rektor finna en lämplig kandidat till uppdraget som dekan för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30. Valberedningens förslag är att dekanuppdraget ska innehas av professor Hans Erik Nilsson för perioden 2021-07-01 – 2023-06-30 och professor Dan Bylund för perioden 2023-07-01 – 2025-06-30.

Valberedningen har arbetat intensivt för att kunna presentera ett förslag på dekan för NMT. De har genom dialog med ämnesföreträdare och prefekter inhämtat information om viktiga egenskaper och erfarenheter hos en blivande dekan. I processen har det också samlats in namnförslag och dialog med ett antal kandidater har genomförts. Under processen såg valberedningen att det fanns små förutsättningar för en ny dekan att kunna ta över redan 1 juli. Den lösning som nu föreslagits till rektor skapar goda förutsättningar för ett systematiskt och väl planerat överlämnande.

Mer information om processen att utse dekan och arbetet framåt kommer att ges under nästa vecka på Medarbetarwebben.